Els resultats explosius lents de potassi submarí

  • 2019

Els metalls alcalins reaccionen de forma força explosiva amb l'aigua, produint hidrogen i un hidròxid. Fonamentalment fa que les molècules d'aigua, d'una altra manera estables, siguin inestables. Així, les reaccions sobtades i enèrgiques.

La forma en què el grup va introduir el potassi submarí implica l'ús de tubs de prova tancats i un dispositiu que trenca lentament els tubs d'assaig obrint un cargol als costats. Això introdueix aigua al potassi tancat, trenca el tub d'assaig i envia ones explosives cap a l'exterior. També resulta que posar el tub d'assaig sota l'aigua en sentit horitzontal fa que es produeixi una reacció molt més satisfactòria.

Vídeo.

Article Següent