Pot una serra de paper realment tallada per fusta?

  • 2019

La fulla de paper fa una bona impressió en tallar una fina trosca de fusta, però, com ho indica Heisz en la seva redacció del projecte, no era especialment ràpid. I, per descomptat, quan s'enfrontava amb una taca de fusta, la fulla de paper es podia veure molt abans d'enfonsar-se. És una gesta impressionant, però

Heisz també assenyala que aquest mateix rendiment impressionant no s'estén fins a fins i tot alumini prim. Així que no és necessari tornar a balancejar Rock, Paper, Scissors o qualsevol cosa.

Font: John Heisz

Vídeo.

Article Següent